Upp­da­te­ra din som­mar­look

ShapeUp - - STIL & BEAUTY -

Är du in­te re­do för att ge upp di­na som­ma­rout­fits än et eh ver du in­te gö­ra. Klän­ning­en fun­kar långt in på hös­ten med strump­byx­or un­der och om din lju­sa jeans-på-jeans-look känns li­te väl myc­ket ju­li 2017 så gör som Gi­gi Ha­did och höstupp­da­te­ra med hjälp av upp­satt hår och rö­da läp­par. Fun­kar på näs­tan al­la out­fits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.