5 tec­ken på att du stres­sar för myc­ket

ShapeUp - - DU & LIVET -

#1 Du har svårt att som­na el­ler so­ver oro­ligt. Vak­nar du of­ta och har svårt att som­na om? Det är of­ta ett stress­tec­ken.

#2 Du har svårt att kon­cen­tre­ra dig.

#3 När­min­net svi­ker.

#4 Ditt hu­mör är in­sta­bilt. Du blir lät­ta­re arg el­ler led­sen och har svårt att döl­ja det i si­tu­a­tio­ner där du an­nars är kon­trol­le­rad.

#5 Du blir lät­ta­re sjuk och det tar läng­re tid in­nan du mår bra igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.