Nä­mä ku­vat tuo­vat hy­myn huu­lil­le­si!

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Sisällys -

Läm­pöi­sel­tä ja hy­väl­tä? Jos niin, niin et ole ai­noa. Va­lo­ku­vat eläi­mis­tä te­ke­mäs­sä has­su­ja tai sö­pö­jä jut­tu­ja hy­myi­lyt­tä­vät usein ih­mi­siä.

Lu­kui­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu, et­tä sö­pö­jen pie­no­kais­ten ku­vat va­paut­ta­vat ”mie­li­hy­vä­hor­mo­ni” do­pa­mii­nia, jo­ta va­pau­tuu myös, kun ih­mi­set ot­ta­vat huu­mei­ta, har­ras­ta­vat sek­siä tai ra­kas­tu­vat. Pu­hu­taan myös ”lap­sis­kee­mas­ta”, jol­loin do­pa­mii­nia va­pau­tuu, kun näem­me eläin­lap­sia, joil­la on isot sil­mät ja iso pää suh­tees­sa var­ta­loon.

Li­säk­si tut­kit­taes­sa suh­det­tam­me koi­riin on to­det­tu, et­tä ”rak­kaus­hor­mo­ni” ok­si­to­sii­nin ta­so nousee, kun olem­me lem­mik­kiem­me seu­ras­sa. Ei ih­me, et­tä nii­tä kut­su­taan ih­mi­sen par­haik­si ys­tä­vik­si.

Mut­ta mik­si ih­mis­mäi­ses­ti käyt­täy­ty­vät eläi­met, ku­ten esi­mer­kik­si kiel­tään näyt­tä­vä ki­rah­vi, hu­vit­ta­vat mei­tä? Si­tä ei tie­de­tä. Eh­kä eläin­ten käy­tös vain pai­sut­taa egoam­me.

TÄ­MÄ SI­VU: Nap­pio­tos – kis­san­pen­tu näyt­tää hy­myi­le­vän ku­vaa­jal­le. VIEREINEN SI­VU: (myö­tä­päi­vään yl­hääl­tä): Jää­kar­hun pen­nut leik­ki­vät emon­sa kans­sa; pör­his­te­le­vä pöl­lön­poi­ka­nen kal­lis­taa pää­tään; ora­va put­kah­taa ku­vaan lau­kais­tu­aan va­hin­gos­sa pa­ris­kun­nan ka­me­ran; kis­sa ja koi­ra ha­lai­le­vat; ki­rah­vi näyt­tää kiel­tään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.