MUIS­TA, ET­TÄ ASIAT MUUT­TU­VAT

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Lon­toon yli­opis­ton psy­ko­lo­gien te­ke­mä tuo­re tut­ki­mus osoit­ti, et­tä stres­saa­viin ti­lan­tei­siin, ku­ten tent­tei­hin, jou­tu­neet nuo­ret pys­tyi­vät hel­pot­ta­maan stres­si­ään te­hok­kaas­ti, jos he ku­vit­te­li­vat it­sen­sä vuo­den tai useam­man pää­hän tu­le­vai­suu­teen, laa­jem­paan asiayh­tey­teen ja pois sen het­ki­ses­tä ti­lan­tees­ta. Ai­kui­sil­la on ha­vait­tu sa­man­lai­sia tu­lok­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.