NAPOSTELE HEDELMIÄ JA PÄHKINÖITÄ

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

He­del­mien ja päh­ki­nöi­den syö­mi­nen stres­saa­vi­na päi­vi­nä voi vä­hen­tää stres­siä ja sen hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia eli­mis­töön. Tuo­reis­sa tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu mus­ti­koi­den vä­hen­tä­vän trau­ma­pe­räi­sen stres­si­häi­riön oi­rei­ta eläi­mil­lä. Ja ame­rik­ka­lais­ten tut­ki­joi­den mu­kaan sak­san­päh­ki­nät vah­vis­ta­vat ke­hoa stres­si­ti­lan­tees­sa. Sak­san­päh­ki­nöi­den tai sak­san­päh­ki­näöl­jyn li­sää­mi­nen ruo­ka­va­lioon vä­hen­si ve­ren­pai­neen ko­hoa­mis­ta stres­si­ti­lan­tees­sa la­bo­ra­to­rio-olois­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.