PAINU LUONTOON

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Vaik­ka luon­nos­sa liik­ku­mi­nen vä­hen­tää hy­vin stres­siä, Mic­hi­ga­nin yli­opis­ton tut­ki­jat to­te­si­vat, et­tä jo­pa luon­to­ku­vien tai pui­den ja kas­vien kat­se­le­mi­nen voi las­kea kor­ti­so­lia ja pa­ran­taa mie­lia­laa. Yl­lät­tä­vää kyl­lä, luon­to­ku­van kat­se­le­mi­nen lie­vit­ti stres­siä jo­pa enem­män kuin kä­ve­ly kau­pun­gis­sa. Google Ima­ges on siis juu­ri si­tä, mi­tä lää­kä­ri mää­rää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.