NAURA VAIN

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Pi­dät­pä sit­ten älyk­kääs­tä sa­tii­ris­ta tai sii­tä, kun jo­ku kom­pu­roi You­tu­bes­sa, nau­run­re­mak­ka vah­vis­taa ai­vo­ja­si stres­siä vas­taan. En­sin se ak­ti­voi stres­si­reak­tion ja sit­ten he­ti tyyn­nyt­tää, sa­mal­la kun se tuo li­sää tar­peel­lis­ta hap­pea. Pi­tem­män pääl­le sään­nöl­li­sen nau­run on to­det­tu ole­van hy­väs­tä im­muu­ni­jär­jes­tel­mäl­le. Ei­kä se ole vit­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.