AUTA MUI­TA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Vaik­ka kes­ki­tym­me­kin huo­leh­ti­maan ni­me­no­maan it­ses­täm­me, muut kan­nat­taa myös huo­mioi­da. Niin sa­no­taan tut­ki­muk­ses­sa, jos­ta on kir­joi­tet­tu Cli­nical Psyc­ho­lo­gical Sciences­sä, psy­ko­lo­gian tut­ki­joi­den jul­kai­sus­sa. Sii­nä to­det­tiin, et­tä tois­ten – ys­tä­vien, tut­ta­vien tai jo­pa ven­to­vie­rai­den – aut­ta­mi­nen suo­jaa miel­tä päi­vit­täi­sen stres­sin vai­ku­tuk­sil­ta. Niin­kin pie­ni asia kuin oven au­ki pi­tä­mi­nen työ­to­ve­ril­le voi pi­tää työ­pai­neet ku­ris­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.