PÄÄS­TÄ LUOVUUS VALLOILLEEN

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Vaik­ka suh­tau­tui­sit­kin mind­ful­ness-vä­ri­tys­kir­joi­hin epäi­le­väs­ti, et voi kiis­tää San Franciscon yli­opis­tos­sa teh­ty­jä tuo­rei­ta ha­vain­to­ja. Tut­ki­jat to­te­si­vat, et­tä luo­vat va­paa-ajan har­ras­tuk­set aut­ta­vat sel­viy­ty­mään pa­rem­min haas­ta­vis­ta ajois­ta, kos­ka luovuus pa­ran­taa työ­suo­ri­tus­ta. Tar­tu ki­ta­raan tai et­si si­vel­ti­me­si – ai­vo­si pi­tä­vät sii­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.