HALAA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

On tie­teel­li­nen to­sia­sia, et­tä rak­kaan sään­nöl­li­nen ha­laus va­paut­taa ok­si­to­sii­nia, ja sik­si se tun­ne­taan ha­laus­hor­mo­ni­na. Elä­män­kump­pa­nin sy­lei­le­mi­seen ka­ma­lan päi­vän jäl­keen on toi­nen­kin bio­ke­mial­li­ses­ti pe­rus­tel­tu syy, ja se on anan­da­mi­di. Se tun­ne­taan mie­li­hy­vä­mo­le­kyy­li­na, kos­ka se liit­tyy on­nel­li­suu­teen, ja sen va­pau­tu­mi­nen ai­heut­taa sa­man­lai­sia tun­tei­ta kuin kan­na­bik­sen polt­ta­mi­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.