TISKAA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Rank­ka päi­vä töis­sä? On si­nun vuo­ro­si tis­ka­ta. Yli­mää­räi­set as­ka­reet voi­vat tun­tua li­sä­ruos­kin­nal­ta ras­kaan työpäivän jäl­keen, mut­ta ei­vät it­se asias­sa ole si­tä. Flo­ri­dan yli­opis­ton tut­ki­jat tis­ka­si­vat ah­ke­ras­ti (hei­dän kump­pa­nin­sa oli­vat var­mas­ti mie­lis­sään) sel­vit­tääk­seen, on­ko kä­sil­lä teh­tä­väs­tä ja mie­tis­ke­lyä hel­pot­ta­vas­ta as­ka­rees­ta hyö­tyä ai­voil­le. Kä­vi il­mi, et­tä kyy­när­päi­den upot­ta­mi­nen kupliin rau­hoit­taa miel­tä ja vä­hen­tää stres­si­hor­mo­ne­ja. Jos meil­tä ky­sy­tään, se to­den­nä­köi­ses­ti myös tyl­sis­tyt­tää ja he­rät­tää Netflixin kai­puun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.