ROKKAA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Stres­si voi tap­paa, mut­ta rock-musiik­ki voi pi­tää si­nut pois­sa kuo­le­man por­til­ta. Tut­kies­saan he­vi­musii­kin vai­ku­tuk­sia mie­leen austra­lia­lai­set Qu­eens­lan­din yli­opis­ton tut­ki­jat huo­ma­si­vat, et­tä toi­sin kuin us­kot­tiin, me­tal­li­musiik­ki voi aut­taa sää­te­le­mään tun­tei­ta, ku­ten vi­haa ja su­rua. Ei­kä sii­hen tar­vi­ta täyt­tä set­tiä – aja­tuk­set tyyn­ty­vät jo kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.