Opet­te­le kär­si­väl­li­syyt­tä

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Muis­ta, mi­tä hyö­dyt, kun et vil­kui­le pu­he­lin­ta­si jat­ku­vas­ti. Ih­mi­set, jot­ka rea­goi­vat vies­tei­hin he­ti nii­den saa­vut­tua, kir­joit­ta­vat yleen­sä pi­tem­piä vas­tauk­sia kuin ne, jot­ka odot­ta­vat ja vas­taa­vat useam­piin ker­ral­la. Odot­taes­sa­si eh­dit teh­dä kai­ken­lais­ta muu­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.