PU­NA-AR­MEI­JA MIE­HIT­TÄÄ PUO­LAN

Toinen maailmaansota - - Saksa Miehittää Puolan -

Pu­na-ar­mei­ja al­koi 17. syys­kuu­ta vyö­ryä Puo­lan ja Neu­vos­to­lii­ton ra­jan yli mie­hit­tä­mään ItäPuo­lan aluet­ta, jon­ka Neu­vos­to­liit­to ot­tai­si hal­tuun­sa Mo­lo­tov–rib­bent­ro­pin so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti. Sta­lin oli epä­röi­nyt toi­mia, mut­ta suos­tui lo­pul­ta sak­sa­lais­ten pai­nos­tuk­ses­ta. Mil­joo­na neu­vos­to­so­ti­las­ta mie­hit­ti itäi­set pro­vins­sit, ja kaik­ki puo­la­lais­ten vas­ta­rin­ta päät­tyi 28. syys­kuu­ta. Noin 230 000 puo­la­lais­so­ti­las­ta pää­tyi so­ta­van­keu­teen, myös yli puo­let Puo­lan up­see­reis­ta, jois­ta 5 000 vie­tiin huh­ti­kuus­sa Ka­ty­nin met­sään ja te­loi­tet­tiin nis­ka­lau­kauk­sel­la. Puo­la­lai­sis­ta tu­li vi­ral­li­ses­ti neu­vos­to­kan­sa­lai­sia 29. mar­ras­kuu­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.