SUO­MEN MAR­SALK­KA CARL GUSTAV MANNERHEIM (1867–1951)

Toinen maailmaansota - - Talvisota -

Carl Gustav Mannerheim syn­tyi tun­net­tuun suo­ma­lai­seen aa­te­lis­per­hee­seen ai­ka­na, jol­loin Suo­men suu­ri­ruh­ti­nas­kun­ta kuu­lui Ve­nä­jän val­ta­kun­taan. Hän liit­tyi Ve­nä­jän ar­mei­jaan ja ko­ho­si me­nes­tyk­sek­kääk­si rat­su­väen up­see­rik­si. Le­ni­nin val­lan­ku­mouk­sen 1917 jäl­keen, kun suo­ma­lai­set pe­rus­ti­vat oman, it­se­näi­sen val­tion, Mannerheim joh­ti Suo­men si­säl­lis­so­das­sa val­koi­sia jouk­ko­ja ja oli vas­tuus­sa laa­jaan val­koi­seen ter­ro­riin joh­ta­nees­ta "am­mu­taan pai­kal­la" käs­kys­tä. Hän oli Suo­men puo­lus­tus­voi­mien ko­men­ta­ja vuo­des­ta 1931 ja ot­ti vas­tuun Suo­men puo­lus­tuk­ses­ta pu­naar­mei­jaa vas­taan 1939 il­mais­tu­aan hal­li­tuk­sel­le ai­em­min kan­tan­sa, et­tä oli pa­rem­pi luo­vut­taa kuin tais­tel­la. Hä­nes­tä tu­li Suo­men pre­si­dent­ti 1944, ja hä­nen on­nis­tui pi­tää Suo­mi so­dan­jäl­kei­sen rau­tae­si­ri­pun ul­ko­puo­lel­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.