KEN­RAA­LI HEINZ GUDERIAN (1888–1954)

Toinen maailmaansota - - Saksa Hyökkää Länteen -

Sak­sa­lai­nen ken­raa­li, jo­ka loi 1930-lu­vul­la no­pean, liik­ku­van so­dan­käyn­nin, jon­ka kär­jes­sä käy­tet­tiin pans­sa­ria­set­ta, kuu­lui­san Blitz­krieg­stra­te­gian. Hän oli 2. pans­sa­ri­di­vi­sioo­nan ko­men­ta­ja 1930-lu­vul­la, ja hän joh­ti XIX pans­sa­riar­mei­ja­kun­taa Puo­lan ja Rans­kan val­taus­ten ai­ka­na, jol­loin hä­nen jouk­kon­sa esit­ti­vät kes­keis­tä osaa Se­da­nin lä­pi­mur­ros­sa, jo­ka mur­si Rans­kan rin­ta­man. Hän saa­vut­ti vai­kut­ta­via voit­to­ja Ve­nä­jän so­ta­ret­kel­lä 1941 ja jou­tui kiis­taan Hit­le­rin kans­sa, jo­ka erot­ti hä­net jou­lu­kuus­sa. 1943 hä­net ni­mi­tet­tiin pans­sa­ri­jouk­ko­jen tar­kas­ta­jak­si ja sit­ten maa­voi­mien esi­kun­ta­pääl­li­kök­si, en­nen kuin Hit­ler erot­ti hä­net uu­del­leen maa­lis­kuus­sa 1945.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.