EU­ROO­PAN SS

Toinen maailmaansota - - Saksan Uusi Järjestys -

Ko­ko mie­hi­te­tys­sä Eu­roo­pas­sa ja liit­to­lais­mais­sa käyn­nis­tet­tiin pro­pa­gan­da-rek­ry­toin­ti­kam­pan­jaa pai­kal­lis­ten asuk­kai­den vär­vää­mi­sek­si va­paa­eh­toi­ses­ti aseis­tet­tuun Ss:ään (Waf­fen-ss), nat­si­puo­lu­een eliit­tior­ga­ni­saa­tio SS:N aseis­tet­tuun sii­peen. So­dan lop­pues­sa Waf­fen-ss:ään oli liit­ty­nyt noin 152 000 län­si­ja poh­joi­seu­roop­pa­lais­ta, mu­kaan lu­kien 800 tu­li­jaa puo­lu­eet­to­mas­ta Sveit­sis­tä. Sak­san itäeu­roop­pa­lai­sis­ta liit­to­lai­sis­ta Un­ka­ris­ta saa­tiin 22 000 va­paa­eh­tois­ta, Ro­ma­nias­ta 54 000 ja Bul­ga­rias­ta 21 000. Mo­nia ve­ti aja­tus tais­te­lus­ta voit­ta­jal­ta vai­kut­ta­val­la puo­lel­la, mut­ta myös vi­ha kom­mu­nis­mia koh­taan tai juu­ta­lais­vi­ha­mie­li­syys vai­kut­ti­vat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.