KEN­RAA­LI HANS JESCHONNEK (1899–1943)

Toinen maailmaansota - - Saksan Blitz Iso-britanniaan -

Her­mann Gö­ring ni­mit­ti Hans Jeschon­ne­kin il­ma­voi­mien esi­kun­ta­pääl­li­kök­si 1. hel­mi­kuu­ta 1939 ko­meet­ta­mai­sen nousun jäl­keen Sak­san upo­uusis­sa il­ma­voi­mis­sa. Hän oli liit­ty­nyt Sak­san ar­mei­jaan 15-vuo­ti­aa­na en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan puh­je­tes­sa ja ylen­nyt luut­nan­tik­si 1917, jol­loin hän sai siir­ron il­ma­voi­miin. Hän pa­la­si so­dan jäl­keen maa­voi­mien pal­ve­luk­seen ja liit­tyi syys­kuus­sa 1933 Sak­san nyt sa­lai­siin il­ma­voi­miin. Hä­nes­tä tu­li jaos­ton­joh­ta­ja hel­mi­kuus­sa 1938 ja esi­kun­ta­pääl­lik­kö vuot­ta myö­hem­min. Hän kan­nat­ti tak­ti­sia il­ma­voi­mia, jot­ka tu­ki­vat maa­jouk­ko­ja, mut­ta myös brit­ti­kau­pun­kien ter­ro­ri­pom­mi­tuk­sia syys­kuus­sa 1940, kun tais­te­lu Bri­tan­nias­ta oli hä­vit­ty. Jeschonnek oli sit­keä pom­mi­ko­nei­den puo­les­ta­pu­hu­ja, mis­tä hän­tä ar­vos­tel­tiin, ja hän te­ki it­se­mur­han 18. elo­kuu­ta 1943 Hit­le­rin pää­ma­jas­sa ItäP­reus­sis­sa Pee­nemün­den ra­ket­ti­tut­ki­mus­kes­kuk­sen ras­kai­den pom­mi­tus­ten jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.