AMI­RAA­LI LOR­DI LO­UIS MOUNTBATTEN (1900–79)

Toinen maailmaansota - - Kommandoiskut: Norjasta St. Nazaireen -

Lo­uis Mountbatten oli ku­nin­ga­tar Vik­to­rian tyt­tä­ren­tyt­tä­ren poi­ka, ja hän liit­tyi lai­vas­toon en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na. Hän oli ylen­nyt kap­tee­nik­si vuo­teen 1937 men­nes­sä. Hän oli kun­nian­hi­moi­nen, hur­maa­va ja näyt­tä­vä, mut­ta tai­ta­ma­ton kap­tee­ni. Churc­hill ni­mit­ti hä­net yh­dis­tet­ty­jen ope­raa­tioi­den esi­kun­nan pääl­li­kök­si lo­ka­kuus­sa 1941. Teh­tä­vä­nä oli to­teut­taa is­ku­ja vi­hol­li­sen ran­ni­kol­la, ja hän or­ga­ni­soi Bru­ne­va­lin, St. Nazai­ren ja Diep­pen is­kut. Lo­ka­kuus­sa 1943 hä­nes­tä tu­li Kaak­koisA­asian jouk­ko­jen ko­men­ta­ja, ja hän or­ga­ni­soi Imp­ha­lin puo­lus­tuk­sen ja­pa­ni­lai­sia vas­taa. So­dan jäl­keen hä­nes­tä tu­li In­tian va­ra­ku­nin­gas. IRA sa­la­mur­ha­si hä­net pom­mi-is­kus­sa hä­nen ol­les­saan ka­las­ta­mas­sa 1979.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.