LAIVASTOAMIRAALI CHESTER NI­MITZ (1885–1966)

Toinen maailmaansota - - Korallimeren Taistelu -

Hän oli sak­sa­lais-ame­rik­ka­lais­ten van­hem­pien poi­ka, ja hän liit­tyi Yh­dys­val­tain lai­vas­toon 1901. Hän yle­ni so­tien vä­li­se­nä ai­ka­na su­kel­lus­ve­ne­asian­tun­ti­ja­na. 1938 hä­net ylen­net­tiin va­ra-ami­raa­lik­si, ja vuo­si myö­hem­min hän oli lai­vas­ton Bu­reau of Na­vi­ga­tio­nin joh­ta­ja. 17. jou­lu­kuu­ta 1941 hä­net ni­mi­tet­tiin Yh­dys­val­tain tyy­nen­me­ren­lai­vas­ton yli­ko­men­ta­jak­si ami­raa­lin ar­voi­se­na, ja hän aloit­ti teh­tä­väs­sä he­ti Pearl Har­bo­rin ka­ta­stro­fin jäl­keen. Hä­nes­tä tu­li liit­tou­tu­nei­den tyy­nen­me­ren­lai­vas­ton yli­ko­men­ta­ja maa­lis­kuus­sa 1942, ja hän oli Ko­ral­li­me­ren ja Midwayn voit­to­jen ta­ka­na. Hä­nen stra­te­gian­sa saa­rel­ta saa­rel­le "hyp­pää­mi­ses­tä" joh­ti ja­pa­ni­lais­ten kes­kei­sen Tyy­nen­me­ren tu­ki­koh­tien eris­tä­mi­seen ja nu­jer­ta­mi­seen, ja lai­vas­toa­mi­raa­lin ni­mi­tyk­sen hän sai jou­lu­kuus­sa 1944. So­dan jäl­keen hän joh­ti lai­vas­too­pe­raa­tioi­ta, mut­ta ve­täy­tyi ak­tii­vi­pal­ve­luk­ses­ta jou­lu­kuus­sa 1947.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.