AMI­RAA­LI MAX HORTON (1883–1951)

Toinen maailmaansota - - Atlantin Taistelu -

Horton liit­tyi me­ri­voi­miin 1898, ja en­nen en­sim­mäis­tä maa­il­man­so­taa hän oli ylen­nyt kap­tee­ni­luut­nan­tik­si ja ko­men­si su­kel­lus­ve­net­tä. Hän pal­ve­li su­kel­lus­ve­neis­sä so­dan lop­puun, mut­ta so­tien vä­lil­lä eri tais­te­lu­lai­voil­la ja yle­ni va­ra-ami­raa­lik­si 1939. Hä­nes­tä tu­li su­kel­lus­ve­nei­den ko­men­ta­ja 1940. Hä­nen ko­ke­muk­sen­sa oli­vat ihan­teel­li­set tais­te­lus­sa sak­sa­lai­sia U-ve­nei­tä vas­taan, ja 17. mar­ras­kuu­ta hä­nes­tä tu­li län­tis­ten saa­pu­mis­reit­tien yli­ko­men­ta­ja, jo­ka vas­ta­si At­lan­tin tais­te­lus­ta. Hän oli tak­ti­ses­ti luo­va, ja eri­tyi­ses­ti va­paas­ti liik­ku­vien tu­ki­ryh­mien käyt­tö su­kel­lus­ve­nei­den ah­dis­te­le­mi­sek­si liit­tou­tu­nei­den saat­tuei­den lai­ta­mil­la oli rat­kai­se­vas­sa osas­sa so­taon­nen kään­tyes­sä. Hän oli in­no­kas gol­fin­pe­laa­ja, ja hä­nen sa­no­taan pe­lan­neen gol­fia lä­hes jo­ka päi­vä ko­ko so­dan ajan. Hän jäi eläk­keel­le elo­kuus­sa 1945.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.