Ope­raa­tiot 1942-1944

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Vuo­det 1942–1944 oli­vat so­dan kään­ne­koh­ta. Ja­pa­ni­lai­set te­ki­vät 1942 suu­ren alue­val­tauk­sen Kaak­kois-aa­sias­sa. Bur­mas­ta (nyk. My­an­mar) ja Tyy­nen­me­ren saa­ris­ta tu­li kei­sa­ril­li­sen Ja­pa­nin uusia aluei­ta. Sak­sa te­ki

tal­ven 1941–42 tap­pion jäl­keen uu­den so­ta­ret­ken Ete­lä-ve­nä­jäl­le, ja sen jou­kot työn­tyi­vät Vol­gal­le ja Kau­ka­suk­sel­le. Poh­jois-af­ri­kas­sa ak­se­li­val­lat oli­vat vuo­den 1942 puo­li­vä­lis­sä sy­väl­lä Egyp­tin alu­eel­la. Liit­tou­tu­neet al­koi­vat sii­tä läh­tien or­ga­ni­soi­da te­ho­kas­ta puo­lus­tus­ta, ja Tyy­nen­me­ren saa­ril­la, Poh­jois-af­ri­kan aa­vi­kol­la ja sy­väl­lä Neu­vos­to­lii­ton alu­eel­la käyn­nis­tyi hi­das hyök­käy­so­pe­raa­tio ak­se­li­val­to­jen työn­tä­mi­sek­si ta­kai­sin. Ita­lia mie­hi­tet­tiin 1943, ja se an­tau­tui sa­man vuo­den syys­kuus­sa, ja pu­na-ar­mei­ja ete­ni Uk­rai­naan vuo­den 1943 lo­pus­sa. Vuo­den 1944 puo­li­vä­lis­sä ase­tel­ma oli val­mis lo­pul­li­sel­le epä­toi­voi­sel­le tais­te­lul­le Eu­roo­pas­ta ja Kau­koi­däs­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.