Ope­raa­tiot 1944-1945

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Sak­sa­lai­set ja kei­sa­ril­li­sen Ja­pa­nin jou­kot kä­vi­vät so­dan vii­mei­set 18 kuu­kaut­ta puo­lus­tus­tais­te­lua kai­kil­la rin­ta­mil­la. Poh­jois-rans­kan mai­hin­nousu ke­sä­kuus­sa 1944 ava­si tien Sak­san vas­ta­rin­nan sy­dä­meen. Ita­lias­sa

edet­tiin hi­taas­ti ka­pe­aa, vai­kea­kul­kuis­ta nie­mi­maa­ta poh­joi­seen. Idäs­sä neu­vos­toar­mei­ja tun­keu­tui Puo­laan elo­kuus­sa 1944 ja Sak­saan vuo­den 1945 alus­sa. Ber­lii­ni val­lat­tiin tou­ko­kuus­sa. Tyy­nel­lä­me­rel­lä Ja­pa­nin vas­ta­rin­ta mur­ret­tiin hi­taas­ti saa­ri saa­rel­ta. Maa­voi­mat hyök­kä­si Fi­lip­pii­neil­le, USA:N me­ri­jal­ka­vä­ki kes­ki­sen Tyy­nen­me­ren saa­ril­le ja val­ta­si vih­doin Oki­nawan ke­sä­kuus­sa 1945 ja ava­si si­ten rei­tin mah­dol­li­sel­le mai­hin­nousul­le. Ato­mi­pom­mi päät­ti Tyy­nen­me­ren so­dan elo­kuus­sa 1945.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.