Ar­jen san­ka­rit

Tulevaisuuden maapallo - - Sisällys -

Ih­mi­sen unoh­ta­mat alu­eet, jot­ka ovat kui­ten­kin elin­tär­kei­tä.

Sa­de­met­sis­tä pu­hu­taan eni­ten, kun kes­kus­tel­laan tais­te­lus­ta

il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan. Mut­ta niit­ty­jä, aa­vi­koi­ta ja kos­tei­koi­ta pi­tää myös suo­jel­la. Nii­den heit­tel­le­jä­tös­tä voi seu­ra­ta kan­sain­vä­li­nen eko­ka­ta­stro­fi. JHENI OSMAN

ker­too tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mis­tä rat­kai­suis­ta.

ARKTINEN ERÄMAA Rä­meet, ku­ten tä­mä Huip­pu­vuo­ril­la, ovat tär­kei­tä eko­sys­tee­me­jä, kos­ka ne si­to­vat hiil­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.