Hu­ron-jää­kausi

2 400–2 100 MVS

Tulevaisuuden maapallo - - Aikajana -

Maa­pal­lo ai­ko­jen saa­tos­sa Iro­nis­ta kyl­lä, yh­teyt­tä­vien bak­tee­rien ku­kois­tus­kausi oli vä­häl­lä tap­paa kai­ken elä­män. Uusi, ha­pe­kas il­ma­ke­hä oli myr­kyl­li­nen eliöil­le, jot­ka ei­vät yh­teyt­tä­neet va­loe­ner­gian avul­la, ja mo­net niis­tä hä­vi­si­vät. Ai­ko­jen saa­tos­sa hap­pi ai­heut­ti kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen vä­he­ne­mi­sen, mi­kä puo­les­taan joh­ti yh­teen pla­neet­tam­me pi­sim­mis­tä ja va­ka­vim­mis­ta jää­kausis­ta.

Kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen vä­häi­nen mää­rä syök­si läm­pö­ti­lan las­kuun ja ai­heut­ti jää­kau­den.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.