Or­do­vii­kin-si­luu­rin jouk­ko­su­ku­puut­to

447–443 MVS

Tulevaisuuden maapallo - - Aikajana -

Jouk­ko­tu­ho ai­heu­tui, kun jät­ti­man­ner Gondwa­na ajau­tui koh­ti ete­lä­na­paa. Se se­kä ki­vi­la­jien ra­pau­tu­mi­nen joh­ti­vat maa­il­man­laa­jui­seen kyl­me­ne­mi­seen, jää­ty­mi­seen ja me­ren­pin­to­jen las­kuun. Suu­rin osa elä­mäs­tä si­jait­si me­res­sä, ja noin 85 pro­sent­tia sii­tä tu­hou­tui.

Kun jät­ti­läis­man­ner Pan­gea mur­tui Lau­raa­siak­si ja Gondwa­nak­si, jäl­kim­mäi­nen liik­kui ete­lään ja ai­heut­ti jouk­ko­kuo­le­man.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.