En­sim­mäi­set ni­säk­käät

200 MVS

Tulevaisuuden maapallo - - Aikajana -

Di­no­sau­ruk­set al­koi­vat hal­li­ta maal­la, mut­ta ryh­mä ni­säk­käi­tä muis­tut­ta­via ma­te­li­joi­ta löy­si oman eko­lo­ke­ron­sa. Hii­ren­ko­koi­set otuk­set asui­vat usein puis­sa, söi­vät kas­ve­ja ja hyön­tei­siä ja met­säs­ti­vät öi­sin, kun di­no­sau­ruk­set oli­vat vä­hem­män lii­ke­kan­nal­la. Nä­mä vaa­ti­mat­to­mat eläi­met ovat kaik­kien ni­säk­käi­den esi-isiä.

Pääs­täis­tä muis­tut­ta­van Ju­ra­maia

si­nen­sik­sen us­ko­taan ol­leen var­hai­sin ai­to

ni­sä­käs.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.