Mont­rea­lin pöy­tä­kir­ja laa­di­taan

30 vuot­ta sit­ten

Tulevaisuuden maapallo - - Aikajana -

Vuon­na 1985 tut­ki­jat osoit­ti­vat, et­tä ih­mi­sen ke­hit­tä­mät ke­mi­kaa­lit ai­heut­ti­vat reiän ete­lä­na­pa­man­te­reen yl­lä ole­vaan ot­so­ni­ker­rok­seen, mi­kä al­tis­ti maapallon va­hin­gol­li­sel­le sä­tei­lyl­le. Syys­kuun 16. päi­vä­nä 1987 al­le­kir­joi­tet­tiin kan­sain­vä­li­nen so­pi­mus – Mont­rea­lin pöy­tä­kir­ja – ot­so­ni­ker­ros­ta tu­hoa­vien ke­mi­kaa­lien val­mis­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si. Nyt ker­ros al­kaa hil­jal­leen pa­lau­tua en­nal­leen.

Ult­ra­vio­let­ti­sä­teet ha­jot­ta­vat freo­ne­ja (CFC-yh­dis­tei­tä), joi­ta käy­tet­tiin en­nen pal­jon suih­ke­pul­lois­sa, ja niin va­pau­tuu ot­so­ni­ker­ros­ta tu­hoa­via kloo­ria­to­me­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.