Teol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen al­ku

250 vuot­ta sit­ten

Tulevaisuuden maapallo - - Aikajana -

Höy­ry­voi­man kek­si­mi­nen ja si­tä seu­ran­nut tuo­tan­non kas­vu käyn­nis­ti­vät teol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen. Fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den edis­tä­mä val­lan­ku­mous on nos­ta­nut kas­vi­huo­ne­kaa­su hii­li­diok­si­din pi­toi­suu­den il­ma­ke­häs­sä kaik­kien ai­ko­jen kor­keim­piin lu­ke­miin – noin 280 mil­joo­na­so­sas­ta (ppm) ny­kyi­seen 400:aan.

Fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­tö, esi­mer­kik­si hii­li­kai­vok­ses­sa 1700-lu­vul­la, on

kiih­dyt­tä­nyt maa­il­man­laa­juis­ta

läm­pe­ne­mis­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.