MAAPALLON PELASTUS

ISO­JA JA PIE­NIÄ KEI­NO­JA PLA­NEET­TAM­ME SUO­JE­LE­MI­SEK­SI

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallo Tänään -

Uraa­uur­ta­va tek­no­lo­gia te­kee kau­pun­geis­tam­me ÄLYKAUPUNKEJA

LÄÄK­KEI­TÄ IL­MAS­TON­MUU­TOK­SEEN Tär­kei­tä kei­no­ja suo­jel­la pla­neet­taam­me maa­il­man­laa­jui­sel­ta läm­pe­ne­mi­sel­tä

HUIPPUTEKNOLOGISIA EKOIDEOITA tulevaisuuden ener­gia­rat­kai­su­ja, jät­tei­tä ja kul­je­tus­tar­pei­ta var­ten

Mi­ten MAA­PAL­LO PELASTETAAN as­te­roi­deil­ta, me­gat­su­na­meil­ta ja su­per­tu­li­vuo­ren­pur­kauk­sil­ta

KUU­MA MESTA Reyk­ja­vi­kin geo­ter­mi­sen voi­ma­lai

tok­sen ylä­ker­ras­sa si­jait­see Per­lan-ra­vin­to­lan ku­po­li. Siel­tä nä­kee hy­vin lah­del­le, jon­ka mu­kaan kau­pun­ki on saa­nut ni­men­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.