TILANNEKUVA: SYÖKSYPOMMITTAJA SBD-VB-16

Tyynimeri - - Sisältö - Va­lo­ku­va: U.S. Na­vy

Douglas Daunt­less oli yk­si eni­ten käy­te­tyis­tä ame­rik­ka­lai­sis­ta syök­sy­pom­mit­ta­jis­ta Tyy­nen­me­ren so­dan ai­ka­na. Ko­ne otet­tiin käyt­töön vuon­na 1940 ja lä­he­tet­tiin Japanin me­ri­voi­mia vas­taan so­dan en­sim­mäi­se­nä vuo­te­na. Se kor­vat­tiin Hell­di­ve­reil­lä vuon­na 1944, mut­ta se oli tu­lo­kas­ta pal­jon suo­si­tum­pi. Ko­ne py­syi pal­ve­lu­käy­tös­sä pit­kään so­dan jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.