Ka­os på mo­tor­vä­gen

Västra Nyland - - News - SPT

Ti­o­tals bi­lis­ter kör­de lagstri­digt i mot­satt färd­rikt­ning på mo­tor­vä­gen mel­lan Helsing­fors och Åbo på sön­da­gen. Bil­fö­rar­na or­ka­de in­te köa.

Det var tra­fik­ka­os på mo­tor­vä­gen mel­lan Helsing­fors och Åbo, skri­ver Turun Sa­no­mat.

Si­tu­a­tio­nen fick sin början i Kar­nais väg­tun­nel i Lo­jo. På grund av ett tek­niskt fel ut­lös­tes bran­da­lar­met i tun­neln och brand­por­tar­na stäng­des.

Me­dan rädd­nings­ver­ket un­der­sök­te tun­neln var den av­stängd för tra­fik. Bil­fö­ra­re som trött­na­de på att köa bän­de då upp por­tar­na som skil­jer kör­fäl­ten åt. En del bil­fö­ra­re gjor­de en u-sväng på mo­tor­vä­gen me­dan and­ra be­stäm­de sig för att kö­ra i mot­satt kör­rikt­ning.

To­talt stod tra­fi­ken stil­la i en tim­me.

– Vi för­sök­te öpp­na vägen ti­di­ga­re, men Väg­tra­fik­cen­tra­len lät oss in­te gö­ra det ef­tersom bil­fö­ra­re kör­de hul­ler om bul­ler på vägen, sä­ger jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re Pa­si Käärä­i­nen till MTV3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.