Väl­be­sökt ka­ru­sell i Eke­näs

Västra Nyland - - News -

To­talt 22 lag räk­na­des in i Eke­näs IF:s fot­bolls­sek­tions ka­ru­sell­tur­ne­ring för flic­kor i ni­o­års­ål­dern som un­der hel­gen av­gjor­des på cent­rum­plan i Eke­näs.

– För EIF är det här ett stort ar­range­mang. Cent­rum­pla­nen är myc­ket lämp­lig för dy­li­ka än­da­mål, sa­de ka­ru­sel­l­an­sva­ri­ga Kim Malm­berg.

Tur­ne­ring­en var två­språ­kig och en av mål­sätt­ning­ar­na var att spri­da in­tres­se för nyt­to­svens­kan. Som spel­le­da­re fun­ge­rar för­e­ning­ens eg­na ju­ni­o­rer.

– Vi är nog myc­ket nöj­da, det ver­kar som allt för­löp­te bra, sä­ger Malm­berg.

FO­TO: PA­TRIC WES­TERLUND

FOTBOLLSFEST. To­talt 22 lag del­tog i ka­ru­sell­tur­ne­ring­en un­der hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.