T I april ser vi hur långt in­vand­ring­en räc­ker i riks­dags­va­let. Från Sve­ri­ge kom re­dan en var­ning om att man kom­mer över­ras­kan­de långt med den.

Västra Nyland - - Ledare -

Il­ta-Sa­no­mat att det svens­ka valresultatet kom­mer att re­flek­te­ras på Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.