Turt­scha­ni­noff läs­te in sin Röda klost­ret-tri­lo­gi

Västra Nyland - - Ledare -

Ma­ria Turt­scha­ni­noffs fan­ta­sy­se­rie Krö­ni­kor från Röda Klost­ret finns som ljud­böc­ker, in­läs­ta av för­fat­ta­ren.

I se­ri­en in­går tre böc­ker: Ma­re­si (2104), Na­on­del (2016) och nu se­nast Bre­ven från Ma­re­si (2018). Ro­man­se­ri­en har hit­tills ut­kom­mit i tju­gotvå län­der och ut­kom­mer nu som ljud­böc­ker hos För­la­get.

Boken är in­läst av för­fat­ta­ren själv och in­spe­lad i ett 1700-tals­hus i Åbo.

– Det var en mäk­tig och märk­lig upp­le­vel­se att lä­sa in al­la tre böc­ker­na på ra­ken. Jag har nog ald­rig till­bring­at så in­ten­siv tid med mi­na eg­na ord och jag fick syn på helt nya sa­ker i mitt eget be­rät­tan­de och min stil, sä­ger Ma­ria Turt­scha­ni­noff själv om in­spel­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.