90 år

Västra Nyland - - Rauta -

fyl­ler Inga Englund 16.9. Kaf­fe­pan­nan är varm på Skål­dö kl. 14–16.

NYFÖDDA

Erik 4 år och Ro­ny 2 år fick en lil­la­sys­ter 23.7. Hon väg­de 2970 gram och var 47 cen­ti­me­ter lång. För­äld­rar­na he­ter Ma­rie Hägglund och Jo­han Holmström. Fa­mil­jen bor i Te­na­la. Fo­to: Jen­ny Rehn­ström.

Lös­ning­en till su­do­kut på si­dan 2 och krys­set på sista si­dan.

Om­gång 36. Rät­ta ra­den: 2, 4, 8, 12, 37, 39, 40. Tilläggs­num­mer: 3. Plus­num­mer: 25. Lör­dags­jo­ker: 4 3 2 7 1 0 6. Eke­näs bridge­klubb. Ons­da­gens täv­ling spe­la­des över tre bord och me­del­po­äng­en blev 50. Ba­ra två par kla­ra­de den­na gräns: 1. Håkan Bjur­ström och Gös­ta Eriksson 68 po­äng, 2. Re­gi­na Fors­sten och Sven Löf 63 po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.