MÅN­DAG

Västra Nyland - - Annonsmarknaden -

slott där Tho­mas Ad­lercreutz vän­tar. Bil­jet­ter vid web­bu­ti­ken shop.pork­ka­la.net el­ler via e-post myyn­ti@pork­ka­la.net el­ler tfn 09 256 4040. Fan­jun­kars, Fan­jun­karsv. 1, kl. 14. Ca­jor­nas konsert: Kvälls­seg­lats. Följ med Ca­jor­na på kör­sits med bordsvi­sor och på en kvälls­seg­lats i vår skär­gård. Vi sö­ker natt­hamn, får en punsch och svär­mar i noctur­ne. Vi sjung­er om vän­skap, dröm­mer i ro­sen­rött och vak­nar till mor­gon­dim­ma vid ha­vet. Di­ri­gent: Sa­ra Se­le­ni­us. Med­ver­kan­de: Aman­da Henriksson. Bil­jet­ter i för­köp av kör­med­lem­mar­na el­ler vid in­gång­en. Kul­tur­hu­set Ka­re­lia, Skill­nadsg. 11, Eke­näs, kl. 18.

Konsert. Ka­le­vi Ka­ma­riku­o­ro från Tal­linn. Di­ri­gent: Er­ki Meis­ter. Arr. Raa­se­po­rin su­om. srk. Fritt in­trä­de. S:ta Ma­ria kyr­ka i Po­jo, Gam­la Åbov. 79, kl. 18.

SÖN­DAG

Guds­tjänst. Tom Berg­man och Sir­pa Li­li­us. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. Sjun­deå kyr­ka, Svid­jav. 51, kl. 12.

En­kel par­dans­kurs. Tre­de­lad ny­bör­jar­kurs i van­li­ga par­dan­ser: Fox­trot, vals och schot­tis. Du kan del­ta i ett el­ler fle­ra kurs­till­fäl­len, med el­ler ut­an par!. Arr. Väst­ra Ny­lands Folk­dans­di­strikt. De­ger­by, Furuborgs­gränd 4, kl. 14–17.

Del­giv­nings­guds­tjänst med Natt­vard. Läs Ef 4 hem­ma ! Vad ta­lar till dig i tex­ten? Lov­sång: Chris­ta Kat­ter, Kaf­fe­ser­ve­ring. Eke­näs Mis­sions­kyr­ka, Björk­näsg. 11, kl. 16.

Kyr­ko­mu­si­kens gläd­je. Vac­ker mu­sik av sto­ra kom­po­si­tö­rer fram­för­da av Hanna No­ro, so­pran och flöjt, Ma­rik­ka Pu­ro­la, mez­zo­so­pran, Mathias Löfs­tedt, te­nor och To­ny Vu­o­ri­nen, bas, som ac­kom­pagne­ras av pi­a­nis­ten Lau­ri Hon­ka­vir­ta. I pro­gram­met bl.a. ari­or ur Bachs Mag­ni­fi­cat och ur Ros­si­nis Pe­ti­te mes­se so­len­nel­le, samt flöjtso­lon. Arr. Kyrkslätts svens­ka för­sam­ling. Fritt in­trä­de. Kyrkslätts kyr­ka, Stall­s­bac­ken 1, kl. 18. Mån­dags­bin­go. Arr. Kar­jaan Sos. Dem-Yh­di­s­tys ry. Fol­kets Hus i Ka­ris, Köp­mansg. 22, kl. 19–21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.