Vil­le Pel­to­nen och fem­kamp

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - YLE

Re­dan un­der si­na sista år som spe­la­re rik­ta­de hoc­key­pro­fi­len Vil­le Pel­to­nen (bil­den) in sig på en tränar­kar­riär. Först blev han trä­nings­chef i HIFK i ett par sä­song­er och där­ef­ter as­si­ste­ran­de tränare för Ka­ri Ja­lo­nen i topp­klub­ben Bern i Schweiz.

Ef­ter två fram­gångs­ri­ka sä­song­er i Bern var kon­kur­ren­ten Lau­san­ne HC över­ty­gad om att Pel­to­nen skul­le va­ra rätt man att le­da klub­ben till fram­gång. Pel­to­nen tog med sig Tom­mi Ni­e­me­lä och Tom­mi Hämälä­i­nen i tränar­tea­met, som full­bor­das av mål­vaktsträ­na­ren Cristo­bal Hu­et.

Saskia Hal­mi­nen bör­ja­de trä­na mo­dern fem­kamp för sex år se­dan då hon var 24 år gam­mal. Yle Fem ons­dag 19.00, re­pris tors­dag 11.30

FO­TO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.