Pälsnä­ring­en i Ny­kar­le­by

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - YLE

Svensk­fin­lands Päls­mec­ka, Ny­kar­le­by, är be­ro­en­de av skat­te­in­koms­ter från nä­ring­en, men päls­pri­ser­na har va­rit i bot­ten länge och nä­ring­en käm­par i mot­vind i sam­hälls­de­bat­ten. Hur ser unga päls­far­ma­re på sin fram­tid? Finns det al­ter­na­tiv i Ny­kar­le­by till mink och räv? Och är nä­ring­en mo­ra­liskt för­svar­bar? I dis­kus­sio­nen del­tar bland and­ra päls­far­ma­re, po­li­ti­ker, djur­rätts­ak­ti­vis­ter och orts­bor. De­bat­ten leds av Mar­kus Ek­holm.

Yle Fem tors­dag 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.