FIL­MER ONS­DAG

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

Nord­sjö

(Vu­o­saa­ri, Fin­land 2012) En ”Short Cuts” med den fin­länds­ka be­tong­för­or­ten som fond, med in­slag av en­sam­ma hjär­tan och and­ra tuf­fa män­ni­sko­ö­den. Dessvär­re tar Aki Lou­hi­mi­es i så byx­or­na spric­ker och det ar­me­ra­de jär­net pul­ve­ri­se­ras. Yle TV2 21.00–23.00

De­ad­pool

(USA 2016) Tim Mil­lers fräc­ka och furst­ligt un­der­hål­lan­de su­per­hjäl­terul­le med en ”pånytt­född” Ry­an Rey­nolds som självut­nämnd vi­gi­lant, stor i tru­ten och ful som stryk. En fräsch fläkt om än in­te för snäl­la barn. Sub 21.00–23.15

Ope­ra­tion Ava­lan­che

(USA 2016) Läc­kert skru­vad låt­sas­do­ku­men­tär om ett film­team som år 1967 går in för att iscen­sät­ta en fej­kad mån­land­ning, det­ta för att brä­da rys­sar­na. En kon­spi­ra­tions­te­o­re­tisk våt dröm om nå­got, CIA lu­rar i vas­sen. Yle Te­e­ma 21.50–23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.