FIL­MER TORS­DAG

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - KRISTER UGGELDAHL

Mö­te un­der stjär­nor­na

(Cas­que d’or, Frank­ri­ke 1952) Si­mo­ne Sig­no­ret och Ser­ge Reg­gi­a­ni är någ­ra av nam­nen i Jac­ques Bec­kers kri­mi­nellt be­las­ta­de me­lo­dram om kär­lek i sam­häl­lets mar­gi­na­ler. Upp­het­san­de är det väl in­te men av­gjort at­mo­sfä­riskt, 1890-tal. Yle Te­e­ma 21.00–22.35

Krö­ni­kan om Me­la­ni­ja

(Lett­land-Fin­land 2016) Den verk­lig­hets­ba­se­ra­de histo­ri­en om Me­la­ni­ja Va­na­ga (Sa­bi­ne Ti­mo­teo) som som­ma­ren 1941 blir de­por­te­rad till Si­bi­ri­en. In­te i klass med est­nis­ka Cros­swind men det oak­tat gri­pan­de och upp­rö­ran­de. Yle TV1 23.25–1.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.