Fu­sions­pla­ner oro­ar

Chef ser ris­ker med sam­man­slag­ning av Ra­se­borgs Vat­ten och Eke­näs Ener­gi

Västra Nyland - - Sidan 1 -

De väst­ny­länds­ka stä­der­na och kom­mu­ner­na har ett stän­digt och väx­an­de be­hov av att för­nya vat­ten- och av­lopps­nä­tet. Många rör är snudd på an­ti­ka och sa­ne­rings­ar­be­tet blir ald­rig klart. Men än­nu mer än av sa­ne­rings­skul­den oro­as Ra­se­borgs Vat­tens di­rek­tör Tom Törn­roos av pla­ner­na på att fu­sio­ne­ra vat­ten­ver­ket med det kom­mu­nalt äg­da ak­tie­bo­la­get Eke­näs Ener­gi.

– Om vat­ten­ver­kets kas­sa­re­serv på två mil­jo­ner som pla­ne­rat blir hos sta­den finns en re­ell risk för att pla­ne­ra­de sa­ne­ring­ar skjuts på fram­ti­den.

Och än­nu oro­li­ga­re är han för nya mång­mil­jonskul­der som kan be­las­ta så­väl kun­der som i för­läng­ning­en den re­dan hårt prö­va­de per­so­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.