Mir­ka väx­er i Ka­ris

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Ak­tie­bo­la­get Mir­ka ut­vid­gar i Ka­ris. Fö­re­ta­get, som till­ver­kar slip­ma­te­ri­al såsom slip­nät, slip­pap­per och slip- och po­ler­ma­ski­ner, har be­vil­jats bygg­lov för en tred­je hall på Svet­sarvä­gen 19 i Bäl­jars. Den nya hal­len, in­klu­si­ve ett kallt ut­rym­me med tak, ska bli un­ge­fär 2 200 kvadrat­me­ter stor. Ef­ter ut­vidg­ning­en för­fo­gar Mir­ka över en bygg­nads­y­ta på to­talt 12 400 kvadrat­me­ter i Ka­ris.

Mil­jö- och bygg­nads­nämn­den i Raseborg be­vil­ja­de lo­vet på sitt mö­te i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.