Miss­tänkt gri­pen för mord

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Ett mord äg­de rum i Sam­mat­ti i Lojo mel­lan kloc­kan tre och fy­ra på tis­dags­mor­go­nen. En 48-årig man miss­tänks ha mör­dat en kvin­na i sam­ma ål­der. Bå­de off­ret och den miss­tänk­te gär­nings­man­nen var orts­bor. De kän­de varand­ra se­dan ti­di­ga­re, men var in­te i ett för­hål­lan­de.

Den miss­tänk­te greps i sitt hem. Po­lis­in­rätt­ning­en i Väst­ra Ny­land fort­sät­ter med för­un­der­sök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.