Par­ke­ring­en får be­lägg­ning

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Par­ke­rings­plat­sen vid allak­ti­vi­tets­hal­len i Sjundeå ska få ny as­falt. För­hopp­ning­en är att det ska ske in­nan årets slut. Upp­hand­ling­en har in­letts i au­gusti och an­bu­den mås­te läm­nas in se­nast den 25 sep­tem­ber.

För att pro­jek­tet ska kom­ma i gång så fort som möj­ligt ef­ter det kom­mer tek­nis­ka nämn­den att hål­la ett ex­tra mö­te den 25 sep­tem­ber för att väl­ja ent­re­pre­nör för pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.