80 år

Västra Nyland - - Ledare -

fyl­ler Sven Ehr­ström 17.9. Fi­rar på Le­ros med fa­mil­jen.

BRIDGE Ka­ris bridge­klubb.

Tis­dags­bridgen spe­la­des som fem bords Ho­well to­talt 27 del­ning­ar. Kväl­lens me­del­po­äng var 108 vil­ket föl­jan­de par kla­ra­de: 1. Gö­ran Rehn och Gös­ta Eriksson 143 p. (66,2%), 2. Kurt Ar­hip­pai­nen och Sven Anders Jo­hans­son 129 p., 3. Re­gi­na Fors­sten och Kris­ter Fors­sten 116 p., 4. Hen­ry Hag­man och Kal­le Svenn­blad 114 p., 5-7. Kurt Bäck­man och Al­lan Wik­ström, Aki Ro­mo och Bo­ris Öh­man samt Bör­je Eriksson och An­dres Jo­hans­son 108 p.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.