Finns du med på bil­den?

Västra Nyland - - Ledare -

Året är 1951 och bar­nen i dag­hem­met nä­ra då­va­ran­de yr­kes­sko­lan i Ka­ris har ställt upp sig för fo­to­gra­fe­ring. Ka­ris Lands­bro lek­sko­la ly­der upp­gif­ter­na för fo­to­gra­fi­et, som är ett av fle­ra som Els­beth Lönn­roth ploc­kat fram ur sitt fo­to­al­bum och lå­tit för­sto­ra för eget bruk.

– Jag står längst fram, till hö­ger, sä­ger Els­beth som het­te Lin­dqvist i ef­ter­namn som flic­ka och som un­der sin barn- och ung­doms­tid i Ka­ris kal­la­des för Be­bi.

Hon flyt­ta­de från Ka­ris 1963 och bor i dag i Es­bo.

– Jag kän­ner igen fle­ra av per­so­ner­na på bil­den, sä­ger Els­beth som triv­des bra i lek­sko­lan och som hop­pas att fo­to­gra­fi­et väc­ker min­nen även hos and­ra VN-lä­sa­re.

FOTO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.