Uut­te­ra sam­ar­bets­för­hand­lar

Västra Nyland - - Ledare -

Spe­di­tions­fö­re­ta­get Uut­te­ra i Han­gö har in­lett sam­ar­bets­för­hand­ling­ar. Av 65 an­ställ­da be­rörs drygt hälf­ten.

– För­hand­ling­ar­na be­rör runt 35 i per­so­na­len. För­hand­ling­ar­na på­går än­nu, så jag vill in­te be­rät­ta mer i det här ske­det, sä­ger Las­se Ni­e­mi, fö­re­ta­gets vd.

Ni­e­mi vill in­te kom­men­te­ra var­för fö­re­ta­get in­lett sam­ar­bets­för­hand­ling­ar.

– Jag vill vän­ta tills för­hand­ling­ar­na är slut in­nan jag kom­men­te­rar. Det bor­de va­ra i slu­tet av ok­to­ber, sä­ger Ni­e­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.