Hi­sto­ris­ka ax­plock

Västra Nyland - - Ledare -

I kon­sul Lyd­mans hus vid Råd­hustor­get har folk bott och job­bat se­dan hu­set stod klart 1881.

QE­ke­näs Vin­för­sälj­nings­ak­tie­bo­lag ha­de sin verk­sam­het i hörn­bu­ti­ken 1896 fram till för­buds­la­gens in­fö­ran­de 1919.

QHand­lan­den Ax­el Ehrstedt be­drev verk­sam­he­ten i hu­set 19051928.

QE­ke­näs han­dels­lag kö­per fas­tig­he­ten 1928.

Q1934 bygg­des hu­set till med en del längs Sto­ra kyr­ko­ga­tan.

Q1931–1959 fanns re­stau­rang­en Eke­näs mat­sa­lar i hu­sets and­ra vå­ning.

Q1989 revs till­bygg­na­den från 1934 och en ny bu­tiks­bygg­nad bygg­des längs Smeds­ga­tan för Varubo­dens be­hov. Varubo­den flyt­ta­de ut 2003 då S-mar­ket öpp­na­de vid sta­tions­om­rå­det.

QPå förs­ta vå­nings­plan ver­ka­de in­red­nings­bu­ti­ken Pen­tik från 2004 tills bu­ti­ken flyt­ta­de till gam­la post­hu­set 2015 (och där­i­från vi­da­re till sin nu­va­ran­de adress på Kungs­ga­tan).

QI käl­la­ren har ock­så Eke­näs köp och sälj ver­kat, den stäng­de 2016.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.