Nämnd by­ter ord­fö­ran­de

Västra Nyland - - Ledare -

Mil­jö- och bygg­nads­nämn­den i Sjun­deå får en ny ord­fö­ran­de då nu­va­ran­de ord­fö­ran­den Rau­li Num­men­maa (Saml) flyt­tar. Ny ord­fö­ran­de blir Johanna Ny­gård, som va­rit Num­men­maas er­sät­ta­re. Hans Berglund (SFP), som va­rit er­sät­ta­re i mil­jö- och bygg­nads­nämn­den, av­slu­tar si­na för­tro­en­de­upp­drag ef­tersom han bor i Sjun­deå ba­ra en del av året. Han er­sätts av Ja­ri Alo­paeus.

Sjun­deå kom­mun­full­mäk­ti­ge slog fast va­let vid sitt mö­te i mån­dags. Vid mö­tet be­vil­ja­des ock­så Ve­sa-Mat­ti Lou­e­ko­ski (Saml) av­sked från si­na för­tro­en­de­upp­drag av per­son­li­ga skäl. Lou­e­ko­ski har va­rit med­lem i re­vi­sions­nämn­den och er­sät­ta­re i bild­nings­nämn­den. Ny med­lem i re­vi­sions­nämn­den blev Sir­pa Kais­la och till er­sät­ta­re i bild­nings­nämn­den val­des Je­re Jan­tu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.